Medische advisering

Vermoeden van medische nalatigheid

Als u vermoedt dat u, uw werknemer of cliënt, schade heeft geleden als gevolg van een medische fout, kan SANACARE u helpen bij het eisen van een vergoeding.

Wat is medische nalatigheid? Medische nalatigheid heeft betrekking op situaties waarin het gedrag van een medische professional onder de vereiste normen is gebleven en u, uw werknemer of cliënt daardoor schade heeft geleden.

U kunt zich als slachtoffer bijzonder onrechtvaardig behandeld voelen, wanneer u schade hebt opgelopen als gevolg van medische nalatigheid. Helaas wordt medische nalatigheid in veel verschillende vormen aangetroffen:

 • Chirurgische fouten – Elke operatie kan een traumatische ervaring zijn, maar wanneer er iets misgaat, kunnen de gevolgen levensbedreigend zijn. Gecompliceerde en gevaarlijke procedures vereisen de hoogst mogelijke vaardigheid en zorg. Chirurgische fouten kunnen alles omvatten, waaronder:
  • een operatie slecht uitvoeren
  • een operatie uitvoeren die niet nodig was
  • fouten maken met verdoving
  • defecte implantaten zoals kunstmatige heupen
  • fouten in cosmetische chirurgie.
 • Verkeerde diagnose – We vertrouwen op het advies van medische professionals bij het zoeken naar hulp voor onze aandoeningen. Als dat advies onder de vereiste normen ligt, kan schade gemakkelijk worden veroorzaakt. Het kan o.a. door:
  • Het verkeerd interpreteren van testresultaten
  • Over het hoofd zien van symptomen of letsels die moeten worden behandeld
  • Niet of te laat doorverwijzen
 • Nalatigheid ziekenhuis – We verwachten dat ziekenhuizen de beste plaats voor ons zijn als we gezondheidsproblemen hebben. Als een ziekenhuis slecht wordt beheerd of personeel nalatig is in hun zorg, kan dit echter ernstige schade veroorzaken. Dit kan zijn a. door:
 • Slechte hygiëneprocedures, die leiden tot infecties zoals MRSA, VRSA, Clostridium difficile, Mycobacterium tuberculosis
 • Vertragingen in de behandeling
 • Onzorgvuldige zorg op de afdeling
 • Fouten met medicatie

SANACARE werkt samen met partners op het gebied van juridische ondersteuning in het geval van letselschade a.g.v. vermoeden van medische nalatigheid, zodat u adequaat wordt geïnformeerd over uw rechten. Adequate juridische ondersteuning kan veel betekenen voor u als slachtoffer, werkgever of voor uw cliënt. De medische adviseurs van SANACARE richten zich in de schadetrajecten op de medische aspecten en dragen zorg voor deskundige medische advisering rond de letselschade en indien van toepassing, de uit te voeren re-integratie inspanningen.

Medische advisering bij regrestrajecten van werkgevers

Wanneer uw werknemer of cliënt schade oploopt als gevolg van een (verkeers)ongeval of door vermeende medische nalatigheid, dan kan dit effect hebben op de mate waarin betrokkene zijn of haar werk kan blijven doen. In ernstige gevallen kan uw werknemer of cliënt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, hetgeen grote gevolgen heeft voor betrokkene en ook voor diens werkgever.

Gevolgschade voor de werkgever kan zich vertonen op de volgende manieren:

 • Verstoring van het bedrijfsproces, -continuïteit en –productie
 • De kosten voor inschakelen van vervangend persoon
 • Loondoorbetaling van de arbeidsongeschikte werknemer
 • De kosten i.v.m. de re-integratie inspanningen
 • Financiële gevolgen van de werkgever als risicodrager voor de Ziektewet of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Werkgevers zijn niet in alle gevallen bekend met de mogelijkheid om in dergelijke situaties de kosten die hieruit voortvloeien (gedeeltelijk) vergoed te krijgen op basis van het regresrecht.

SANACARE werkt samen met partners op het gebied van juridische ondersteuning in het geval van letselschade, zodat u als werkgever of uw cliënt adequaat wordt geïnformeerd over uw rechten. Adequate juridische ondersteuning kan veel betekenen voor u als werkgever of uw cliënt, maar ook een belangrijke waarde toevoegen voor betrokken werknemer. De medische adviseurs van SANACARE richten zich in de regrestrajecten op de medische aspecten en dragen zorg voor deskundige medische advisering rond de letselschade en indien van toepassing, de uit te voeren re-integratie inspanningen.