Verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Bij verzekeringszaken is voor de beoordeling van een claim een onafhankelijke beoordeling van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid van een persoon door een verzekeringsgeneeskundige een vereiste. SANACARE beschikt over de medische expertise om een objectief, onafhankelijk en deskundig verzekeringsgeneeskundig onderzoek uit te voeren.

Voor dit verzekeringsgeneeskundig onderzoek gelden in ieder geval de volgende onderdelen:

  • een gesprek met de cliënt op een van de SANACARE locaties
  • een lichamelijk onderzoek
  • verzameling relevante gegevens en bestudering van het dossier
  • opstellen medische rapportage.

Indien gewenst wordt op basis van onze medische expertise en de uitkomst van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld.

Wanneer uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat volledige arbeidsongeschiktheid niet van toepassing is, kan SANACARE betrokkene begeleiden in het re-integratietraject door inzet van onze arbeidsdeskundige.