Werkwijze

1 – De AANLEVERING VAN GEGEVENS M.B.T. UW CASUS

SANACARE kan u van een adequaat medisch advies voorzien, wanneer alle gegevens rond uw casus beschikbaar zijn en aangeleverd kunnen worden (per e-mail of per post). Wanneer wij menen dat bepaalde informatie ontbreekt, kunnen wij u ondersteunen om de ontbrekende medische informatie bij betreffende instanties op te vragen. Cruciale elementen rond uw casus zijn de volgende:

– Probleem/vraagstelling;

– Het type letselschade, of casus van arbeidsongeschiktheid, de context waarbinnen de schade of arbeidsongeschiktheid is ontstaan en beschikbare medische informatie tot dat moment verzameld, waar u (of uw werknemer/cliënt) zelf al over beschikt;

– documenten zoals schadeaangifteformulieren, intakeverslagen, re-integratieadviezen en/of beslissingsdocumenten vanuit het UWV.

2 – AANMAKEN DOSSIER

SANACARE maakt een dossier van casus aan, waarna u per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangt onder vermelding van het nummer dat SANACARE voor uw dossier heeft aangemaakt. Het ontvangst van uw dossiernummer is tevens de bevestiging van uw opdracht aan SANACARE.

3 – COMPLETEREN DOSSIER EN OPSTELLEN MEDISCH ADVIES

Het SANACARE medisch adviestraject kent drie inhoudelijke componenten:

  • SANACARE zorgt voor de completering en opbouw van het medisch dossier. Waar dat nodig en gewenst is, wordt het dossier aangevuld medische informatie van betrokken behandelaars, volgens de daarvoor geldende procedure.
  • De SANACARE adviseur kan indien nodig een afspraak met u inplannen, om de relevante medische informatie aangaande uw zaak verder te completeren. U kunt ook zelf aangeven bij de aanlevering van uw gegevens of u een afspraak met onze medische adviseur op prijs stelt.
  • Wanneer alle relevante medische informatie verzameld is, waar nodig aangevuld met een gesprek met de cliënt, stelt SANACARE het medisch advies op door middel van een schriftelijke rapportage.

4 – BESCHIKBAAR STELLEN MEDISCH ADVIES

  • SANACARE beoogt het gevraagde medisch advies binnen 10 werkdagen beschikbaar te stellen.
  • In specifieke gevallen kan er sprake zijn van urgentie. Als in uw geval spoed vereist is en het (medische) dossier is compleet, dan kunnen wij in deze gevallen binnen 1 tot 2 werkdagen advies uitbrengen.

5 – FACTURERING

Na afronding van het medisch adviestraject ontvangt u van SANACARE een gespecificeerde factuur.