Visie en missie

SANACARE voorziet haar cliënten van degelijke medische adviezen met als doel het belang van het individu maximaal te behartigen. Wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer het belang van het individu goed beschermd wordt, alle betrokken partijen hier baat bij hebben. Een degelijk onderbouwd medisch advies van SANACARE maakt het mogelijk:

  • rechtvaardige besluitvorming plaats te laten vinden in het geval van claimbeoordelingen m.b.t. (bedrijfs-)ongevallen, vermoeden van medische nalatigheid en beroepsziekten.
  • de afhandeling van letselschadetrajecten te versnellen.
  • arbeidsongeschiktheidstrajecten en geschillen met UWV te vergemakkelijken, door completering van het medisch inhoudelijke dossier.
  • de consequenties van vermeende medische nalatigheid inzichtelijk te maken voor zowel het slachtoffer als de veroorzaker.
  • regrestrajecten van werkgevers te ondersteunen bij het verhalen van schade, door het beschikbaar stellen van medische expertise.
  • een verzekeringsgeneeskundig onderzoek uit te voeren.
  • een second opinion te verkrijgen van de bedrijfsarts.

 

SANACARE beoogt bij haar medische advisering tevens rekening te houden met een eventuele interculturele achtergrond van haar opdrachtgever of cliënt. Waar nodig wordt interculturele expertise ingezet, om de hoge kwaliteit van het medisch adviestraject te borgen.