Over Ons

SANACARE is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij hebben ons gespecialiseerd in medische advisering op het gebied van:

  • Letsel- en gevolgschade (door derden veroorzaakt)
  • (Bedrijfs-)ongevallen
  • Vermeende medische nalatigheid
  • Beroepsziekten
  • Bezwaarprocedures in relatie tot UWV beslissingen
  • Medische advisering bij regrestrajecten voor werkgevers
  • Verzekeringsgeneeskundige onderzoek
  • Second opinion door bedrijfsarts